marți, 27 noiembrie 2012

GUVERNUL PONTA URMEAZA SA ADOPTE IN SEDINTA DE MARTI UN PROIECT DE HOTARARE PENTRU STABILIREA ZILELOR DE 24 SI 31 DECEMBRIE 2012 CA ZILE LIBERE!


Guvernul urmează să adopte, în şedinţa de marţi, un proiect de hotărâre pentru stabilirea zilelor de 24 şi 31 decembrie 2012 ca zile libere, potrivit agendei transmise de Biroul de presă al Executivului.
Executivul urmează să adopte şi o ordonanţă de urgenţă prin care să aducă modificări OUG 34/2006 privind privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. Membrii Cabinetului vor mai dezbate o ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor. Un alt act normativ vizează prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Pe agendă figurează şi un memorandum cu tema 'Elaborarea unui plan de întărire a capacităţii administrative pentru utilizarea fondurilor europene'. Pe masa Guvernului se află şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea ocupării unor posturi vacante din cadrul Ministerului Public, precum şi unul vizând modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei. De asemenea, Executivul va suplimenta bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului pentru plata titlurilor executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar. În şedinţa de marţi ar urma să fie suplimentat şi bugetul Ministerului Administraţiei şi Internelor. Guvernul va dezbate un proiect de hotărâre privind aprobarea atestării oraşului Râşnov, judeţul Braşov, ca staţiune turistică de interes naţional. Miniştrii ar urma să aprobe un proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016 şi a Planului naţional de acţiune 2012-2014 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012-2016. În cadrul şedinţei se va prezenta şi o notă referitoare la plata în avans a pensiilor în perioada sărbătorilor de iarnă. O altă notă se referă la plata sumelor restante cu titlu de indemnizaţii reparatorii prevăzute de Legea 341/2004 - Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 341/2004.

Niciun comentariu: